Martin Michal sa stal členom prezídia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve „SASP“.

Spoločnosť RENOMIA na Slovensku plánuje viac sa angažovať v profesijnej organizácii SLOVENSKEJ ASOCIÁCII SPROSTREDKOVATEĽOV V POISŤOVNÍCTVE (SASP) a tým prispieť k zvýšeniu aktivity a kreditu tejto organizácie.

Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.6.2012 bol za člena prezídia SASP zvolený Martin Michal, riaditeľ spoločnosti RENOMIA na Slovensku. Medzi kľúčové úlohy SASP patrí: rozvíjať komunikáciu a spoluprácu s partnermi v oblasti legislatívy – Ministerstvom financií SR a Národnou bankou Slovenska, sledovať zabezpečovanie ochrany klientov v zmysle legislatívy a prinášať viac podpory a informácií všetkým členom SASP. Účasť na týchto úlohách tvorí náplň práce Martina Michala pre SASP.“