Ako získať granty a dotácie? Obráťte sa na našich špecialistov


8. mája 2022
V rámci rozširovania portfólia svojich služieb sa Renomia spojila so spoločnosť Grantex, s.r.o., ktorá sa zaoberá kompletným grantovým poradenstvom. Vďaka tomu Vám vieme poradiť ako čo najlepšie a najefektívnejšie využiť rôzne formy pomoci.

Zákon o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý bol schválený začiatkom marca, významným spôsobom uľahčuje čerpanie nových fondov. Okrem odstránenia prebytočnej byrokracie sľubuje transparentnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie čerpanie zredukovaním počtu riadiacich orgánov a zavedením jednotných pravidiel verejného obstarávania.

Významný krok k čerpaniu dotácií v novom období urobili aj v Pláne obnovy a odolnosti SK, kde došlo k zverejneniu indikatívneho harmonogramu reforiem a výziev na celé obdobie. Boli vyhlásené prvé výzvy, ktoré sa týkajú oblasti školstva a cyklodopravy. V ďalších etapách očakávame výzvy z oblasti energetiky, zdravotníctva, výskumu a vývoja ale aj digitalizácie verejnej správy. Oprávnenými žiadateľmi budú podnikatelia, mestá, obce, zdravotnícke zariadenia, ale aj školy, fyzické osoby a štátna správa. 

Plán obnovy predstavuje samostatný a nový zdroj financovania projektov a reforiem, s ktorým SR nemá doteraz žiadne skúsenosti. Práve preto bolo na realizáciu uvedeného mechanizmu nutné prijať osobitný právny predpis.

V pozadí však nezostáva ani čerpanie z predchádzajúceho programovacieho obdobia. Napriek tomu, že vďaka vysokej byrokracii a zložitosti schvaľovacieho procesu bolo doteraz až okolo 50 % prostriedkov nevyčerpaných, stále je možné do konca roku 2023 realizovať projekty spolufinancované aj z týchto fondov.

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká množstvo zaujímavých dotačných možností, preto pokiaľ už máte investičné plány a zámery pre nadchádzajúce obdobie, radi Vám pomôžeme s nájdením vhodného dotačného titulu, do ktorého by ste sa mohli zapojiť.

Ing. Monika Košická

oblastný manažér

kosicka@grantex.sk