Ing. Mgr. Renata Hofferová 

obchodná riaditeľka

Renata Hofferová vyštudovala Univerzitu Komenského, Prírodovedeckú fakultu v Bratislave a následne Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej Univerzite tiež v Bratislave. Od roku 1996 pracuje nepretržite vo finančníctve. Skúsenosti z oblasti finančníctva a obchodu získala v ČSOB Banke ako aj v ČSOB Leasingu, kde zastávala pozíciu riaditeľa divízie motorových a úžitkových vozidiel v SR. Je držiteľkou certifikátu Systemického managementu.

V spoločnosti RENOMIA pracuje od roku 2008, kedy nastúpila na pozíciu riaditeľky pobočky Bratislava. Do konca roka 2011 viedla a rozvíjala aj medzinárodné oddelenie na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako obchodná riaditeľka RENOMIA, s.r.o., kde je zodpovedná za obchodné výsledky spoločnosti. Plynule komunikuje anglicky a maďarsky.