Programy zamestnaneckých benefitov

Našim klientom a ich zamestnancom poskytujeme benefity v podobe zvýhodnených programov poistenia a finančných produktov. Vedeli ste, že spokojní zamestnanci s kvalitnými benefitmi sú voči firme, v ktorej pracujú, lojálnejší?

RENOMIA BENEFIT sa zameriava na zamestnanecké benefity, komplexné služby v oblasti poistenia a finančných služieb. Tieto služby vždy zohľadňujú špecifické požiadavky na poistenie osôb z pohľadu zamestnávateľov aj zamestnancov.

Skúsení odborníci RENOMIA BENEFIT firmám aj jednotlivcom poskytujú skvelý servis a predkladajú im najvýhodnejšie poistné riešenia na mieru. Prioritou je šetriť náklady a čas klientov.

Služby RENOMIA BENEFIT využíva celý rad významných zamestnávateľov, ich manažérov a zamestnancov, profesijné komory a asociácie.

RENOMIA BENEFIT poskytuje servis v týchto oblastiach:

 • programy mzdových úspor pre zamestnancov aj zamestnávateľov
 • programy zamestnaneckých výhod bez príspevku zamestnávateľa
 • skupinové poistenie, napríklad cestovné poistenie alebo poistenie zodpovednosti
 • individuálny servis v oblasti poistenia súkromného majetku a zodpovednosti aj životného poistenia
 • finančné služby v oblasti úverových produktov, hypoték a investícií

Výhodou služieb RENOMIA BENEFIT je nezávislosť od poisťovní, penzijných spoločností, bánk a ďalších subjektov. Tento prístup podporuje dlhoročné vzťahy s klientmi, ktoré sú založené na profesionalite tímu a vzájomnej dôvere.

Pre koho sú služby určené

TOP management

 • individualizované služby a riešenia pre top management a členov štatutárnych orgánov spoločností
 • špecializované produkty a nadštandardná starostlivosť

Skupinové poistenie

 • program poistenia ako riešenie pre skupinu zamestnancov
 • daňové optimalizácie, odchylné dohody, cenové zvýhodnenia

Individuálne služby pre zamestnancov

 • ponuka individuálnych produktov a služieb pre zamestnancov spoločností, finančné vzdelávanie
 • poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie

Prehľad služieb a produktov je k dispozícii na www.renomiabenefit.sk.

Chcete viac informácií?

Barbora Kreisingerová, manažer RENOMIA BENEFIT

Ing. Tomáš Tarčák
riaditeľ RENOMIA BENEFIT
tomas.tarcak@renomiabenefit.sk 
+421 911 440 635

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.