Ing. Martin Michal, riaditeľ, RENOMIA, s.r.o.

Ing. Martin Michal

konateľ RENOMIA, s.r.o. 

Martin Michal sa odbornosťou zameriava predovšetkým na poistenie veľkých priemyselných a poľnohospodárskych rizík. Realizuje programy poistenia pre mnohé významné spoločnosti, ktoré majú svoje odvetvie v strojárstve, v elektrotechnike, v poľnohospodárstve, v doprave, v priemysle, v leteckom priemysle a podobne. Zároveň je súčasťou tímu, ktorý pripravuje poistné programy pre poľnohospodárske subjekty. Ďalej plne zodpovedá za organizovanie medzinárodných poistných programov. Komunikuje v anglickom jazyku.

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave odbor finančný management. V rokoch 1998 až 2001 pracoval v Slovenskej poisťovni, neskôr pod názvom Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., kde mal na starosti metodiku a riadenie riešenia poistných udalostí.

Od roku 2001 pracuje pre spoločnosť RENOMIA, kde sa v roku 2004 stal riaditeľom pobočky v Bratislave. V súčasnej dobe zastáva funkciu konateľa spoločnosti.