Ing. Martin Michal, riaditeľ, RENOMIA, s.r.o.

Ing. Martin Michal

riaditeľ pre strategické spolupráce 

Martin Michal bol prvým zamestnancom RENOMIA, s.r.o., do marca 2021 bol jej konateľom. Patrí k vyhľadávaným odborníkom v oblasti poisťovníctva  na Slovensku. Vďaka mnohoročnej praxi je to jeden z mála profesionálov na trhu, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou poistných programov pre spoločnosti z najrôznejších odborov a s likvidáciou poistných udalostí.

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, odbor finančný manažment. V rokoch 1998 až 2001 pracoval v Slovenskej poisťovni, neskôr pod názvom Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., kde mal na starosti metodiku a riadenie riešenia poistných udalostí.

Od roku 2001 pokračoval vo svojej profesijnej dráhe v RENOMIA, kde ako riaditeľ zodpovedal za riadenie, plánovanie a strategiký rozvoj spoločnosti na Slovensku. V roku 2019 sa stal jej konateľom.