PaedDr. Mária Bobová

riaditeľka RENOMIA NETWORK

Mária Bobová pôsobí v obchode od roku 2000. Skúsenosti s budovaním obchodných tímov získala v maklérskej spoločnosti, kde pôsobila do roku 2010. V rámci tohto pôsobenia získala skúsenosti s priamym predajom, vybudovala úspešnú sieť obchodníkov v rámci SR a ČR, nadobudla bohaté skúsenosti ako školiteľka a motivátorka produktových a motivačných prednášok, stala sa členkou predstavenstva.

Od roku 2010 pôsobila v ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s., kde počas svojho pôsobenia mala za úlohu vytvoriť funkčnú pobočkovú sieť klientských poradcov v rámci celej SR. Medzi jej úspechy na tejto pozícii patrilo riadenie dvoch odlišných sietí zamestnancov a živnostníkov, s ktorými každoročne dosahovala nadpriemerné obchodné výsledky.

V RENOMIA pôsobí od júna 2016, kde zodpovedá za rozvoj networkovej siete a zavádzanie nových stratégií.

Vyštudovala Vysokú školu Konštantína Filozofa v Nitre, získaním doktorandského titulu „Pedagogika – Psychológia“.