Ing. Katarína Matzenauer

riaditeľka oddelenia starostlivosti o klientov

Absolvovala zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od skončenia vysokej školy sa aktívne pohybuje v medzinárodnom obchode, má skúsenosti s komunikáciou a budovaním vzťahov s medzinárodnými i lokálnymi klientami. Tieto využívala i po nástupe do RENOMIA v roku 2016.

Katarína bola súčasťou tímu medzinárodného oddelenia a oddelenia špeciálnych projektov, kde komunikovala s medzinárodnými maklérmi a klientami zo zahraničia. Aktuálne zastáva pozíciu riaditeľky oddelenia starostlivosti o klientov, kde zodpovedá za komunikáciu s poisťovateľmi a prípravu poistných programov. Aktívne hovorí anglicky a dohovorí sa po nemecky.