Jiří Nepala, konateľ, RENOMIA, s.r.o.

Ing. Jiří Nepala

konateľ RENOMIA, s.r.o. 

Jiří Nepala patrí k vyhľadávaným odborníkom v oblasti poisťovníctva, v ktorom pôsobí už od roku 1996.Vďaka mnohoročnej praxi je to jeden z mála profesionálov na trhu, ktorý do detailov rozumie tak poisteniu podnikateľských rizík, ako aj poisteniu osôb. Firmu RENOMIA buduje a riadi od jej založenia spolu s riaditeľkou spoločnosti Jiřinou Nepalovou a s bratom Pavlom Nepalom.

Vyštudoval ekonómiu na Obchodno-​podnikateľskej fakulte Sliezskej univerzity. Má množstvo skúseností s poistením priemyselných a podnikateľských rizík, s realizáciou zamestnaneckých programov pre spoločnosti z rozličných odborov aj s likvidáciou poistných udalostí.

Ako Managing Partner koordinuje spolu s jednotlivými riaditeľmi rozvoj oddelenia likvidácie, risk managementu, obchodu, marketingu a HR a riadi pobočkovú sieť v ČR a na Slovensku.