Ing. Igor Horvát

riaditeľ oddelenia špeciálnych projektov a medzinárodného oddelenia

Študoval na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava, odbor ekonomika a riadenie výroby. Štúdium ukončil v roku 1990.

V roku 1992 začal pracovať pre rakúsku pobočku nemeckej maklérskej firmy Jauch & Hübener, na medzinárodnom oddelení. Po fúzii firmy Jauch & Hübener so spoločnosťou Aon Corporation bol vymenovaný za riaditeľa spoločnosti a neskôr za riaditeľa zodpovedného za obchod. Neskôr zastával viaceré seniorské pozície v poisťovníctve.

Počas jeho profesionálnej kariéry aktívne spolupracoval na správe veľkých domácich a medzinárodných klientov z rôznych odvetví (metalurgia, celulózový a papierenský priemysel, potravinársky priemysel, petrochémia, správa a prenájom nehnuteľností, stavebníctvo, logistika...), od umiestňovania rizík na poistnom trhu až po likvidáciu škôd. V roku 2020 zastával v RENOMIA aj funkciu riaditeľa pobočky Nitra. 

Hovorí anglicky, nemecky a rusky.