Brexit sa nezadržateľne blíži.
Čo na to poisťovne?

Odchod Veľkej Británie z EÚ sa neúprosne blíži a v súvislosti s tým sa vynára celý rad otázok. Mnohé sa týkajú ďalšieho fungovania finančného sektora, v ktorom Londýn dlhodobo funguje ako stredisko veľkých transakcií pre celú Európu, poisťovníctvo nevynímajúc.

Nemožno pritom počítať s pomocou zo strany orgánov EÚ – kým Bank of England varuje pred možnými dosahmi na úrovni až 96 biliónov libier, ak nebudú prijaté príslušné legislatívne kroky pre brexit, zástupcovia EÚ toto riziko prenášajú na finančné inštitúcie, aby dosah brexitu vyriešili zmluvne.

Jedna z hlavných výziev brexitu je oprávnenie poisťovní vykonávať cezhraničné činnosti aj po marci 2019, keď sa od okamihu brexitu končí možnosť britských poisťovacích inštitúcií poskytovať cezhraničné služby na báze voľného trhu a bude tak nutné nájsť pre túto situáciu iné riešenie.

Čo na to poistný trh?

Túto neľahkú situáciu však poistitelia začali riešiť sami, keď namiesto čakania na výsledky rokovania britských a európskych orgánov o legislatívnom rámci obchodného styku britskí poistitelia pôsobiaci na európskom trhu prostredníctvom svojich lokálnych pobočiek podnikli kroky vedúce k založeniu vlastných dcérskych spoločností na pôde EÚ – konkrétne napríklad poistiteľ AIG sťahuje svoje kontinentálne operácie do Luxemburska, STARR na Maltu a ďalší poistitelia rovnako postupne zakladajú dcérske spoločnosti v EÚ.

Čo je výsledok?

Poistný trh je veľmi silný a aj historicky preukázal, že je schopný samostatne vyriešiť akokoľvek zložité prekážky. V záujme zachovania kvality služieb a dobrých vzťahov s klientmi teda i tento neľahký krok nakoniec poistný trh vyrieši sám a tam, kde legislatívny proces zaostáva, vyjde v ústrety ochrane dlhodobých záujmov klienta bez toho, aby to preňho znamenalo akékoľvek náklady navyše. Ak sa teda o Váš poistný program stará spoločnosť RENOMIA, nemusíte sa ničoho obávať.

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obráťte sa, prosím, na špecialistu RENOMIA.

Ing. Katarína Matzenauer
riaditeľka oddelenia starostlivosti o klientov
katarina.matzenauer@renomia.sk
+421 911 482 497