Jiřina Nepalová v časopise Be the Best

V najnovšom vydaní štvrťročníka Be the Best vyšiel rozhovor s Jiřinou Nepalovou, zakladateľkou a riaditeľkou spoločnosti RENOMIA.

Rozhovor prináša odpovede na otázky, ktoré sa týkajú vzniku a rozvoja spoločnosti RENOMIA až po súčasný stav, kedy je RENOMIA najväčším poisťovacím maklérom v regióne strednej a východnej Európy. Ďalej sa v rozhovore dočítate, čo pani riaditeľku na poisťovníctve každodenne baví a napĺňa, prečo sú hodnoty RENOMIA kľúčovou konkurenčnou výhodou, či aké sú hlavné benefity rodinného podnikania.

Celé znenie rozhovoru nájdete tu (PDF).