CYBER poistenie - chráňte sa pred rizikami novej digitálnej doby

Aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 čoraz viac zneužívajú počítačoví zločinci ako súčasť svojich kybernetických operácií. Okrem útokov na nemocnice vytvárajú podvodné e-maily zaoberajúce sa problematikou COVID-19 či ponuky falošných e-shopov (respirátory, ochranné rúška).

Ďalším významným rizikom je dnes často využívaná možnosť práce z domova („home office“), kde môže byť úroveň zabezpečení IT siete a on-line komunikácie významne limitovaná. Viacerí členovia domácnosti môžu mať prístup k firemnému počítaču a používať ho na rôzne účely (vzdelávanie, komunikácia s priateľmi a príbuznými) a pod.

Riešením následkov kybernetického útoku je poistenie kybernetických rizík, tzv. CYBER poistenie.
 

Z poistenia sa zvyčajne hradia: 

  • škody tretích strán v súvislosti s únikom ich osobných údajov a s tým spojenou zodpovednosťou poisteného
  • náklady na IT expertov (forenzný audit)
  • náklady na oznámenie a PR
  • náklady na právne zastúpenie poisteného
  • náklady spojené s rokovaním s dozornými orgánmi (Úradu na ochranu osobných údajov SR) a nimi udelené pokuty
  • výpadok siete/prerušenie prevádzky alebo vydieranie poisteného (ransomware)

Ponúkame Vám našu pomoc aj v oblasti tohto špecifického typu poistenia, s ktorým máme bohaté skúsenosti a poznáme riešenia, ktoré sa nám darí pre našich klientov aj v týchto dňoch u poistiteľov zaisťovať. Túto pomoc ponúkame aj Vám.

V prípade záujmu sme pripravení ponúknuť Vám pomoc a konzultačnú činnosť v týchto oblastiach:

  • spracovanie ponuky CYBER poistenia bez zbytočnej administratívy (na základe nášho dotazníka, ktorý vyplníte)
  • konzultácia k rozsahu tohto poistenia

Ing. Igor Horvát 
špecialista na CYBER poistenie
M: + 421 903 639 990
E: igor.horvat@renomia.sk